مراقبت‌های پس از درمان کشیدن دندان

گاهی خرابی دندان کودکان به حدی است که مجبور به کشیدنِ آن می‌شویم. به منظور جلوگیری از ایجاد عفونت و به حداقل رساندن عوارض ناشی از کشیدن دندان، باید مراقبت‌های لازم توسط والدین نسبت به کودک انجام شود.

در زیر به برخی از مراقبت‌های پس از درمان کشیدن دندان اشاره می‌کنیم.

در صورت تجویز پزشک مسکن و/یا آنتی بیوتیک استفاده شود.

می توان بعد از نیم تا یک ساعت به کودک بستنی داد.

تا یکی دو روز بهتر است کودک از نی برای نوشیدن استفاده نکند.

بهتر است مراقب باشید کودک بعد از کشیدن دندان تف نکند.

_بعد از کشیدن دندان کودک، به منظور جلوگیری از خون‌ریزی و لخته شدن خون در حفره‌ی دندان، بر روی دندان گاز استریل قرار دهید و از از کودک بخواهید آن را به آرامی فشار دهد.

_تا ۱۲ ساعت بعد از کشیدن دندان، دهان با آب و هیچ نوع دهان‌شویه ای شست‌وشو نشود.

_اگر خونریزی شدید و غیرقابل کنترل شد، حتما به کلینیک مراجعه کرده و از مصرفِ مسکن‌ها و قرص‌های خودسرانه اجتناب کنید