عصب‌کشی دندان اطفال

عصب کشی دندان اطفال چرا ؟ برخلاف تصور برخی از والدین، دندان‌های شیری کودکان نیز، مانند دندان‌های بزرگسالان و دندان‌های دائمی دارای عصب و ریشه هستند. در صورتی که پوسیدگی و عفونت ناشی از آن به پالپ یا همان عصب دندان برسد، نیاز به درمان‌های عصب‌کشی دارد.

اگر درمان‌های عصب‌کشی برای دندان‌های شیری انجام نشود، امکان ایجاد آبسه وجود دارد و به دنبال آن ممکن است  قابلیت درمان دندان از بین رفته و به کشیدن نیاز پیدا کند یا اینکه به جوانه دندان دائمی که در زیر دندان شیری قرار گرفته آسیب برسد. بنابراین در صورت درگیر شدن عصب دندان‌های شیری کودک، حتما باید درمان‌ عصب‌کشی انجام شود.

ابتدا دندان‌پزشک، دندان‌های کودک را معاینه  نموده، رادیو کرافی تجویز می نماید  و نوع درمان را با توجه به موقعیت دندان و میزان آسیب آن مشخص می‌کند.

دو نوع درمان برای عصب‌کشی دندان‌های شیری وجود دارد:

*پالپوتومی(pulpotomy): عصب‌کشی تاجی که زمانی انجام می‌شود که پوسیدگی، بخش کمی از عصب تاجی را در برگرفته باشد و امکان حفظ پالپ وجود داشته باشد. دندان‌پزشک با خارج کردن بافت بیمار پالپ موجود در تاج دندان، پالپ سالم باقیمانده را حفظ می‌کند. سپس برای پیشگیری از رشد باکتری‌ها و تسکین بافت عصبی که باقی مانده، در داخل دندان دارو‌های مخصوص قرار می‌دهد. در آخر با مواد ترمیمی یا با روکش استیل ضدزنگ ترمیم دندان انجام می‌شود.

*پالپکتومی(pulpectomy): عصب‌کشی کامل که زمانی انجام می‌شود که کل پالپ، تا داخل کانال‌های ریشه عفونی شده باشد. در این صورت دندان‌پزشک تمام عصب‌ها و رگ‌های خونی پالپ دندان را خارج می‌کند. سپس تمام کانال‌ها را تمیز کرده و با مواد مخصوصی پر می‌کند. درآخر دندان‌پزشک دندان‌ را پر کرده یا برای جلوگیری از شکسته شدن آن، روکش می‌کند.

  • انواع درمان‌های عصب‌کشی دندان‌ دائمی جوان

پس از رویش دندان دائمی تا دو سال بعد از آن، انتهای ریشه ها باز هستندف لذا امکان انجام عصب کشی به صورت معمول وجود ندارد. در چنین حالتی در صورت نیاز به عصب کشی، بر اساس وسعت عفونت از یکی از روش های زیر استفاده می شود:

*اپکسوژنزیس: برداشتن پالپ در حد تاج دندان

*اپکسیفیکاسیون: برداشتن کامل پالپ تا انتهای ریشه ها

  • مراقبت‌های پس از عصب کشی دندان اطفال

پس از عصب‌کشی ممکن است کودک کمی درد داشته باشد . می‌توان با هماهنگی دندان‌پزشک به او داروی مسکن داد.نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست.

ممکن است کودک در لب و دهان خود احساس «پف‌کردگی» داشته باشد و آب دهان کودک بیرون بریزد، این موارد از آثار داروی بی‌حسی است و فقط باید مراقب باشیم که کودک در این فاصله زبان و لب خود را گاز نگیرد.تا چند ساعت بعد از درمان، به کودک غذاهای نرم و سرد داده شود.در درمان ریشه، برشی زده نمی‌شود که لازم به بخیه زدن داشته باشد در نتیجه برای مسواک زدن یا نخ کشیدن کودکان نگرانی وجود ندارد.