امروزه یکی از دغدغه های والدین تزریق داروهای بیهوشی به کودکان است.  که به دلیل ترس از عوارض این داروها درمان کودک خود را به تعویق انداخته یا قطع درمان می کنند. ما در این مقاله سعی داریم افراد را با داروهای بیهوشی آشنا کرده و عوارض آنها بر کودک و شرایطی که باعث تاثیرات مثبت و منفی این دارو می شود را بررسی کنیم. داروی بیهوشی به انواع داروهایی گفته می شود که در زمان عمل جراحی طولانی یا دردناک و یا زمانی که فرد از تحمل بالایی برخوردار نیست استفاده می شود. بیهوشی اثر حاضر بیهوشی عمومی است که انواع داروهایی دارد و به طرق های گوناگون از جمله استنشاقی،تزریقی و … به کار گرفته می شود.

ما در این مقاله به تاثیر داروهای بیهوشی برروی کودکان از جمله در زمینه دندان پزشکی که تقریبا بیشترین کاربرد در عصر حاضر را دارد می پردازیم.

آیا باید نگران تاثیرات داروهای بیهوشی و آرامش بخش برکودکان باشیم؟

بیهوشی و داروهای آرامش بخش در کودکان ممکن است عوارض منفی داشته باشد؛زیرا این دارو ها در عمل جراحی به کودک استرس روحی وارد می کند. پیش داروها و داروهای بیهوشی در میزان آسیب دیدن کودک تاثیر دارد. قبل از داروهای بیهوشی یکسری داروهای آرامش بخش باید تزریق شود تا کودک استرس کمتری داشته باشد و عوارض داروهای بیهوشی کمتر بر کودک عارض شود.

داروهای آرام بخش هم قبل از عمل تاثیرات مثبتی دارد و هم بعد از عمل، این دارو ها می تواند از ترس کودک و اضطراب او جلوگیری کند.داروهای آرام بخش به عنوان پیشش دارو که اکثرا از طریق خوراکی،عضلانی و بینی استفاده میشود که در اطفال به طور معمول از روش خوراکی و بینی استفاده می شود.یکی از انواع این داروها میدازولام، بنزودیازپیم می باشد.اینگونه داروها تاثیر داروی بیهوشی و استفاده از آن را به حداقل می رساند.

مراقبت های قبل و بعد از داروی بیهوشی و زمان مصرف آن

هر عمل جراحی نیاز به یکسری مراقبت های قبل و بعد از درمان دارد. در مورد کودکان این مراقبت ها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. بعضی از کودکان که بیماری های روحی زمینه ای دارند؛ مانند اضطراب، برای عمل بیهوشی ممکن است میزان این بیماری تشدید شود یا در کودکانی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار بیماری هستند باید بیهوشی و آرام بخشی در طول درمان ایمن تر و باکیفیت تر باشد به همین دلیل درمان تحت بیهوشی و داروهای آرامش بخش را متخصص بیهوشی و پزشک باید مشخص کند.

برای درمان از این روش باید پزشک تمام شرایط و بیماری های زمینه ای فرد را لحاظ کند و با توجه به بیماری های زمینه ای کودک بسنجد که داروی بیهوشی بر کودک اثرات منفی خواهد داشت یا بی تاثیر است؛ زیرا داروهای بیهوشی در بزرگسالان هم می تواند تاثیرات منفی در حافظه ایجاد کند.

در اینجا باید حساسیت کودک به غذا ها و داروها بررسی شود، هر دارو و هر عمل جراحی یک نوع رژیم غذایی هم به همراه دارد؛ مانند استفاده از مایعات برای کاهش استرس. این رژیم های خاصی که از سوی پزشک تجویز میشود باید کودک قبل و بعد از تزریق داروی بیهوشی این مسائل را رعایت کند که این مسئولیت بیشتر بر عهده والدین است.

نقش والدین در این مراقبت ها بسیار پررنگ است. والدین پس از ترزیق داروی بیهوشی و عمل جراحی می توانند از استرس کودک خود با استفاده از تغذیه مناسب و رفتارهای روانشناسی مطلوب بکاهند و اینکه کودک پس از عمل جراحی در محیطی آرام قرار بگیرد تا استرس های ناشی از عمل و داروی بیهوشی کاسته شود و در آینده بلند مدت او تاثیرات منفی نداشته باشد.

تزریق داروی بیهوشی در زمینه دندان پزشکی کودکان

در دندان پزشکی زمانی داروی بیهوشی به کودک تزریق میشود که کودک زیر سه سال باشد و دندان پزشک کارهای پیچیده ای در خصوص دندان کودک داشته باشد؛مانند عصب کشی.البته کودکان بالای سه سال هم که گاهی ناآرامی می کنند هم داروی بیهوشی به آن ها تزریق می شود.

در سه صورت دندان پزشک برای درمان داروی بیهوشی تزریق می کند:

  • کودک ناآرامی کند
  • کودک از نظر ذهنی و جسمی بیمار باشد.
  • سن کودک زیر سه سال باشد.

داروی بیهوشی برای کارهای ساده دندان و کوتاه مدت موردنیاز نیست، حتی در خصوص عمل های جراحی کوتاه مدت و ساده نیز استفاده نمیشود و داروهای آرام بخش جایگزین آن می شود.

عوارض داروهای بیهوشی

همه داروها عوارض های مثبت و منفی را دارا می باشند.عاورض داروهای بیهوشی در بزرگسالان هم می تواند تاثیرات منفی بر حافظه بگذارد؛ از همین منظر برای کودک در حال رشد توصیه می شود که تمام شرایط بررسی شود تا این داروها تاثیر منفی بر حافظه کودک نداشته باشد یا عوارض را به حداقل برسانیم.

برای به حداقل رساندن عوارض منفی این داروها هم محیط و امکانات بیمارستانی و هم تجویز و تزریق داروهای بیهوشی به صورت صحیح اهمیت دارد و اینکه کودک باید تحت مراقبت باشد تا در صورت هرگونه علائم منفی اقدامی صورت گیرد.در مغزهای در حال رشد ممکن است داروهای بیهوشی به صورتی حداقلی هم تاثیرات منفی بگذارند و ممکن است در حیطه توانایی های درک مطلب یا بر IQ کودک تاثیرات منفی بگذارد.دوز داروی بیهوشی برای کودک باید پایین باشد، امروزه به دلیل برخوردداری از امکانات و داروی بیهوشی عمومی تاثیرات منفی آن کمتر یا از بین رفته است.

درمان تحت داروی بیهوشی بستگی به مراقبت های قبل و پس از درمان، بیماری های زمینه ای کودک، محیط بیمارستان، مراقبت های روحی والدین و یا توجهات آن ها دارد.استفاده از این داروها صرفا آثار منفی ندارد و باید در استفاده از این داروها با مراقبت های ویژه تاثیرات منفی آن را از بین برده و ترس از درمان با داروی بیهوشی را در جامعه از بین ببریم.