مختصری درباره کلینیک

تجهیزات پیشرفته در کلینیک دندانپزشکی دکتر شمسایی

کودکان شما در محیطی آرام و شاداب تحت درمان توسط متخصص دندانپزشک قرار میگیرد:

  • آشنا کردن کودک با محیط کلینیک
  • دندانپزشکی تخصصی اطفال
  • خدمات بیهوشی 
  • مشاوره با متخصص کودکان
درباره کلینیک

ما به سلامتی دندان و روان کودک شما اهمیت می دهیم.

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

دندانپزشکی خانوادگی

طب خانواده یکی از زمینه های بسیار مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات درمانی در اروپا است.

درمان های فوق تخصصی

طب خانواده یکی از زمینه های بسیار مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات درمانی در اروپا است.

تجربه محیطی متفاوت

طب خانواده یکی از زمینه های بسیار مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات درمانی در اروپا است.

0 +

سابقه دندانپزشکی

0 +

بیمار

0 +

مقالات

0 +

بیهوشی

تجهیزات مدرن

ما فقط یک کلینیک معمولی نیستیم بلکه یک ارائه دهنده خدمات پزشکی هستیم که با آنها می توانید هر یک را به اشتراک بگذارید

قیمت مطلوب

به منظور به دست آوردن نتایج عملیاتی و دقیق ، کلینیک ما که با آن قرارداد بست

پزشکان حرفه ای

به منظور به دست آوردن نتایج عملیاتی و دقیق ، کلینیک ما که با آن قرارداد بست

موارد واجد شرایط

ما فقط یک کلینیک معمولی نیستیم بلکه یک ارائه دهنده خدمات پزشکی هستیم که با آنها می توانید هر یک را به اشتراک بگذارید